Bildbeskrivning

Tel: 0706-45 47 04   Tel: 031-91 08 50   |   E-post: info@billdals.se

Bildbeskrivning


Markbeläggning


Vi arbetar med all typ av markbeläggning från enklaste singel till exklusivaste skiffer/granit.
Våra arbeten genomsyras av gammal yrkestradition i kombination med nytänkande, känsla och nyfikenhet vad det gäller trender och material.